Llancem una enquesta per propietaris forestals sobre la recollida de bolets – data límit: 15 juny

Al marc del projecte StarTree, i amb la col.laboració del Centre de la Propietat Forestal, BOSCAT i CFC llancem una enquesta als propietaris forestals de Catalunya sobre la recollida de bolets a les seves finques.

La enquesta s’adreça als propietaris que voluntàriament vulguin participar, amb la idea de recollir el ventall més ampli possible de perfils d’arreu del país.

ATENCIÓ!! Pels que han rebut la enquesta en paper: la nova data límit d’enviament és el 15 de juny. Disculpin la possible confusió.

L’objectiu de la enquesta és capturar la visió dels propietaris als següents camps:

  • la recollida de bolets a les seves finques (freqüència i intensitat de problemes associats),
  • sobre una possible regulació d’aquesta activitat,
  • aspectes d’una possible regulació, amb èmfasi en la figura de “zones de recollida reservada” (similar als vedats de caça).
  • els problemes relacionats amb la recollida de bolets que perceben en aquestes mases forestals,
  • la introducció d’un abonament amb pagament, i
  • una possible regulació de l’activitat boletaire a tot Catalunya.

Aquestes dades s’analitzaran mitjançants tècniques estadístiques, que permetrà confirmar o rebatir diferents hipòtesi científiques, i té la voluntat d’ajudar a la presa de decisions en aquestos temes.

El tractament de les dades és anònim. Agraïm a tot(e)s el participants la seva dedicació i contribució.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter