Llancem una enquesta online per boletaires als tres boscos pilot 2014

Al marc del projecte StarTree llancem una enquesta als boletaires que varen adquirir un abonament a alguna de les zones de recollida reservada que va implementar la Generalitat la passada temporada (tardor 2014).

La enquesta s’adreça als boletaires que voluntàriament van adquirir aquest permís sense cost, i varen deixar el seu email perquè els contactessin des de CTFC.

L’objectiu de la enquesta és capturar la visió d’aquestos boletaires als següents camps:

  • el funcionament d’aquest sistema de zones reservades durant l’any passat,
  • els problemes relacionats amb la recollida de bolets que perceben en aquestes mases forestals,
  • la introducció d’un abonament amb pagament, i
  • una possible regulació de l’activitat boletaire a tot Catalunya.

Aquestes dades es contrastaran amb les enquestes realitzades pels agents rurals a camp. La informació obtinguda s’analitzarà segons diferents hipòtesi científiques, i té la voluntat d’ajudar a la presa de decisions en aquestos temes.

El tractament de les dades és anònim. Agraïm a tot(e)s el participants la seva dedicació i contribució.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter